Project

General

Profile

Persoanele de contact autorizate

Sunt considerate legitime numai solicitarile de suport tehnic transmise exclusiv de persoanele de contact autorizate de Client.
In acest sens, este necesara inregistrarea persoanelor abilitate in comunicarea cu While1, din partea dvs.
Inregistrarea persoanelor abilitate se face completand Anexa - "PERSOANE DE CONTACT AUTORIZATE ALE CLIENTULUI", primita la semnarea contractului.

Actualizarea listei de persoane de contact autorizate se poate face doar in scris, la solicitarea expresa a Clientului de a modifica lista din prezenta Anexa.
Noua Anexa se semneaza, se stampileaza si se retrimite in format fizic catre While1.

Utilizatorii neinregistrati vor fi identificati in aplicatie ca neautorizati si nu vor putea transmite solicitari in numele Clientului.


Disponibil in alte limbi: EN

Go to top